۱۴۰۱-۰۴-۲۶

نحوه استایل دادن به اسناد XML با CSS

ایجاد یک سند XML، نوشتن DTD و تجزیه آن با مرورگر خوب است، اما وقتی آن را مشاهده می کنید، سند چگونه نمایش داده می شود؟ XML زبان ارائه نیست. اسناد نوشته شده با XML به هیچ وجه قالب بندی نخواهند داشت. استایل دادن به اسناد XML چگونه خواهد بود؟