۱۴۰۰-۰۸-۱۶
داشتن یک وب سایت خوب

۹ اصل برای داشتن یک وب سایت خوب

یک طراحی وب سایت خوب باید عملکرد مورد نظر خود را با انتقال پیام خاص خود انجام دهد و در عین حال بازدیدکننده را درگیر کند. عوامل متعددی مانند ثبات، رنگ ها، تایپوگرافی، تصاویر، سادگی و عملکرد، همگی به طراحی خوب وب سایت کمک می کنند.